}

Hedy BB依家啲衫仔褲仔毛巾仔,終於唔需要只用清水洗喇!

PAXBABY HK 張貼

多謝Hedy靚媽對paxbaby天然嬰兒洗衣液的用後感分享!

Hedy話:嗯⋯⋯我依家啲衫仔褲仔毛巾仔,終於唔需要只用清水洗喇!

媽媽的話:早前逐樣試用paxbaby產品,今次用到洗衣液喇,一直我同家人都係用清水洗Hedy 嘅衣物,見到佢用paxbaby嘅babycream同babyoil及沖涼皂都有好大幫助同改善,就更放心去用埋paxbaby洗衣液,我先開一盆水倒岀少少洗衣液(大概一毫子size份量一件衣物)洛手中,再搓洛衣物上,泡沫不會太多(附圖),亦不會像外面一些洗衣液般好重香味,但都洗得好乾淨,過水都好容易,唔會話過好多次水先洗走曬啲泡泡,我只需兩轉水已經乾淨曬⋯⋯洗完無好(鞋)嘅感覺,仲係好柔軟,重點係真係無色無味,無任何香料味道,好天然,好啱Hedy有花粉過敏和濕疹皮膚使用,因為唔會俾香料刺激到皮膚先。我已經用左都成個星期有多,考慮緊將會全家衣物都用paxbaby洗衣液⋯⋯

paxbaby做到無色無味產品真係幫到BB,每試一件它的產品我都會感覺到又放心多一點,會好開心的感覺,因為解決到困擾的問題,依家有埋網上購物更加方便入貨
paxbaby不單止用心研發產品,更用心代入每位媽媽及客人角色去諗下,點先更方便各位選購其產品呢,明白到有時拎住產品喺街會好重,甚至乎可能放工時購買點已經關門,所以就有呢個網上購物平台更方便用家⋯⋯真正做到同理心和由心岀發的理念⋯⋯每每都為客人著想值得我一直使用和支持!」


分享這篇貼文← 過往用家分享 最新用家分享 →


0 則留言

發表留言

請注意,留言必須通過審核才能發佈。