}

paxbaby天然洗衣液-清潔力強,洗完柔軟!

PAXBABY HK 張貼

媽媽推介paxbaby天然洗衣液清潔力強且洗完柔軟,手洗不怕傷皮膚!

paxbaby洗衣液喺其中最熱賣既產品,8月份BB展時,第一個產品賣到斷哂貨就係佢!聽媽媽分享,paxbaby洗衣液去奶潰特別好,只要浸15分鐘就可以好輕易洗掉,而且過水容易,唔知你哋又點睇呢?留言話俾我地知啦!


分享這篇貼文← 過往用家分享 最新用家分享 →


0 則留言

發表留言

請注意,留言必須通過審核才能發佈。