}

【paxoile天然橄欖油精華潤膚乳霜】日本Amazon用家:好適合敏感肌膚使用!

PAXBABY HK 張貼

paxoile天然橄欖油精華潤膚乳霜】【日本用家推介】

paxOlie為各位爸媽帶來護髮全新護膚體驗

成日推介paxbaby既cream,難道爸媽唔使護膚咩?

paxOlie天然橄欖油精華潤膚乳霜 就岩曬爸媽需要!😆😆成分天然安全,橄欖油、角鯊烷及甜杏仁油維持皮膚滋潤,能夠簡單溫和係皮膚表面推開!

日本用家係Amazon真心推介,覺得好適合敏感肌膚使用!🤩有效應對不同季節既乾燥~


分享這篇貼文← 過往用家分享 最新用家分享 →