}

【suikanhada消水飲】媽媽實證:每日一小條,提升代謝機能,輕鬆袪濕!

Harry Li 張貼

澄兄湜弟

【輕鬆去水腫】

鍾意食濃味食物,但又怕瞓醒對腳同塊面會水腫,晚晚瞓之前都做Viparita Karani,即係雙腳靠牆倒立式,仲口乾都唔敢飲水。

全靠日本通細佬,喺日本帶咗 #水感肌  #消水飲 俾我,每日一小條,提升代謝機能,輕鬆袪濕,梅子味少少酸,瞓醒變小顏女都無難度,唔洗再咁辛苦啦😌

主要成份都係薏仁、玉米鬚提取物呢啲常見袪濕材料。明治出品,東瀛監製,聽聞香港預計11月就有,到時唔洗代購啦🤭


分享這篇貼文← 過往用家分享 最新用家分享 →