}

【suikanhada消水飲】媽媽實證:變番V面做靚媽,告別水腫面!

PAXBABY HK 張貼

椰子糖 Oswald:

成日有聚會嘅我,每次都一定會影相打卡/同姊妹們自拍一下,但每次我都無奈咁望一望就算,因為又係我塊面最大...此刻深深的傷透了我的心! 💢我忍無可忍💢
📣📣我要...我要變番V面,我要做靚媽,告別水腫面
.
所以我呢日開始飲「消水飲」,
大家會問係咩黎架? 邊度有得賣?
主要係日本產梅果肉精華 (梅素),薏仁和玉米鬚提取物所制做。提升代謝機能,及篳勃提取物改善血液循環。從而改善水腫問題🥰🥰
💟產品由「明治出品,東瀛監製」💟


分享這篇貼文← 過往用家分享 最新用家分享 →