}

【suikanhada消水飲】媽媽實證:飲左幾日已經開始變返V面😜

Harry Li 張貼

小腳板走天涯の鋒媽與鋒鋒:

早排扭親腰背,影響左血液循環,塊面同對腳腫到不得了😭 朋友係🇯🇵日本帶左呢盒消水飲💦返黎香港,明治出架,可以消水腫、改善血液循環、水腫體質👍🏻 一盒有10包,每日朝早飲一包就搞掂👌🏻

朝早飲完速速去水腫,個人回復清爽嘅感覺,做野都醒神啲!飲左幾日已經開始變返V面😜 有樣野要提提大家,消水飲會增加血液循環,所以M到前後唔建議飲用架☺️

#明治消水飲 將會係11月萬寧上架,入貨就方便好多啦🥳


分享這篇貼文← 過往用家分享 最新用家分享 →